خصوصیات ماهی تازه | ماهی مارکت

خصوصیات ماهی تازه

۱ . چشم ماهیها باید شفاف باشه ، اگر قرمز شده بود مشکلی نیست ولی اگر مات و کدر باشه یعنی تازه نیست👌
۲. بدن و گوشتِ ماهیها تازه کاملا حالت فنری داره یعنی اگر فشارش بدید برمیگرده👌
۳. ماهیهای تازه هیچ بوی بدی نداره ،فقط کمی رایحه دریایی داره ، علتِ بوی بد و تند و حتی گاهی نزدیک ب آمونیاک ، ماندگی و انجماد و نزدیک شدن ب حالت فساد هست👌
۴ . آبشش ماهیهای تازه قرمز رنگ و ماهی مانده مایل ب قهوه ای و کرمی رنگ هست👌
۵ . بدن ماهیِ تازه لیز هست ولی لزج و چسبناک نیست ، اگر اینطور بود ماهی تازه نیست👌

قیمت و موجودی انواع فیله خالص ماهیها

ماهی

.
خرداد 20, 1400